Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 2 - Toepasselijkheid
Artikel 3 - Aanbod
Artikel 4 - Overeenkomst
Artikel 5 - Herroepingsrecht
Artikel 6 - Prijs
Artikel 7 - Aansprakelijkheid
Artikel 8 - Garantie
Artikel 9 - Levering en uitvoering
Artikel 10 - Betaling

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

Snijmeesters VOF
Adres: Oudeweg 91-95 Unit C-0.5, 2031CC Haarlem
E-mailadres: info@snijmeesters.nl
KvK-nummer: 60729937
Btw-identificatienummer: NL854035680B01

Bedrijfsomschrijving: Lasersnijservice, ontwerp en advies.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die Snijmeesters VOF, hierna te noemen Snijmeesters, uitvoert.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Snijmeesters en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Snijmeesters en de opdrachtgever.
2. De algemene voorwaarden zijn altijd onderaan de website terug te vinden en te downloaden.
3. Voordat de overeenkomst via een offerteaanvraag wordt gesloten, worden deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld.
4. Indien de overeenkomst via de mail wordt gesloten, worden deze algemene voorwaarden ook via de mail aan de consument beschikbaar gesteld. Dit kan worden gedaan door de algemene voorwaarden als bijlage mee te sturen of door een link naar de algemene voorwaarden op de website mee te sturen.

Artikel 3 - Aanbod

1. Het aanbod van producten verloopt altijd via een offerteaanvraag die via de mail of op de website is aan te vragen.
2. Particulieren en bedrijven kunnen altijd vrijblijvend een offerteaanvraag doen.
3. De uiteindelijke offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden dienst en (in hoeverre het van toepassing is) van het materiaal.
4. Snijmeesters heeft het recht om een offerteaanvraag te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
5. Afbeeldingen geplaats in het portfolio dienen slechts ter illustratie en inspiratie, wegens privacy verklaringen kan het exacte ontwerp niet aan iedereen worden aangeboden.
6. Op de website is een aanbod van materialen, bij Snijmeesters is bekend met welke instellingen zij dit materiaal moeten snijden en/of graveren voor het beste resultaat.

Artikel 4 - Overeenkomst

1. Een overeenkomst met een opdrachtgever wordt gesloten nadat Snijmeesters een akkoord heeft gekregen op de prijsopgave. Een akkoord tussen beide partijen kan op 3 manieren tot stand komen:
a. Via de uiteindelijke offerte
b. Via mailcontact
c. Via een gesprek met Snijmeesters

Artikel 5 - Herroepingsrecht

2. Nadat er een overeenkomst is gesloten tussen Snijmeesters en de opdrachtgever is het niet meer mogelijk om deze te annuleren.
3. Na ontvangst van de producten is het niet mogelijk om deze te retourneren.

Artikel 6 - Prijs

1. Vermelde prijzen zijn exclusief 21,00% btw tenzij anders vermeld.
2. Kortingen en aanbiedingen zijn geldig tot de vastgestelde einddatum.
3. Verzendkosten zijn in eerste instantie niet bij de offerte weergegeven. De kosten voor het verzenden van een pakket kunnen verschillen en deze wordt normaliter aan het einde van de bestelling vastgesteld. Deze kosten komen dan bovenop de uiteindelijke prijs.
4. Op de pagina Instructies op onze website is te vinden hoe een sjabloon moet worden aangeleverd om aan de richtprijzen, die op de website zijn te vinden, te voldoen.
5. De prijzen die op de site of via de mail bij een offerteaanvraag worden aangegeven zijn richtprijzen, de uiteindelijke prijs zal na overleg worden vastgesteld in een prijsopgave. Deze uiteindelijke prijs wordt vastgesteld door de volgende factoren:
a. Hoe het te snijden of graveren sjabloon wordt aangeleverd
b. De lasersnij of graveer tijd, dit hangt af van de grootte, de hoeveelheid en het gekozen materiaal
c. Of het materiaal wordt aangeleverd of bij Snijmeesters wordt afgenomen
6. Mocht er na een akkoord op de prijsopgave toch een verandering plaatsvinden in het sjabloon, heeft Snijmeesters het recht om meer kosten in rekening te brengen. Dit omdat Snijmeesters het nieuwe sjabloon moet verwerken.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

1. Snijmeesters is niet aansprakelijk voor eventuele verwondingen die zijn opgelopen aan geleverde producten.
2. Bij het uitsnijden van sjablonen kunnen er scherpe of verkoolde randen ontstaan. In overleg is een nabehandeling mogelijk waarbij Snijmeesters, tegen een meerprijs, de scherpe randen kan verwijderen.
3. Bij het graveren van sjablonen kunnen rond de te graveren delen “neerslag” ontstaan, Snijmeesters is hier niet aansprakelijk voor. Net zoals bij de scherpe of verkoolde randen is het mogelijk om hier naar een oplossing te zoeken, die Snijmeesters vaak tegen een meerprijs kan leveren.
4. Het is mogelijk voor een opdrachtgever om bij Snijmeesters eigen materiaal aan te leveren, dit is geheel op eigen risico. Indien er eigen materiaal wordt aangeleverd die bij het snijden/graveren giftige gassen veroorzaakt, wordt de opdrachtgever volledig verantwoordelijk gesteld voor de schadevergoeding.
5. Indien Snijmeesters om welke reden dan ook enige schade moet vergoeden zal die vergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde.

Artikel 8 - Garantie

1. Op alle geleverde producten die door Snijmeesters zijn vervaardigd wordt geen garantie gegeven door Snijmeesters zelf.

Artikel 9 - Levering en uitvoering

1. Snijmeesters gaat te allen tijde voorzichtig om met het te behandelen materiaal.
2. Zodra producten zijn vervaardigd worden deze voorzichtig uit de machine gepakt.
3. Het product zal altijd zo goed mogelijk beschermd worden voor de verzending. Mocht het product fragiel zijn, dan zal Snijmeesters extra voorzorgmaatregelen treffen. Hierbij wordt het product ingepakt in (noppen)folie.
4. De levertijd van het product zal tijdens de offerte en/of prijsopgave ter sprake komen.
5. Snijmeesters streeft ernaar om de levertijd zo kort mogelijk te houden, maar kan hierop terugkomen bij een van de volgende gevallen:
a. Een fout in het ontwerp van het sjabloon waardoor de machine hem niet goed inleest
b. Een defect in de machine
c. De materialen voor productie zijn niet op voorraad en niet direct leverbaar
6. Er kan worden gekozen om de producten op te halen of te verzenden via pakketpost.
7. De plaats van levering, zodra is gekozen voor verzending, is het adres dat de opdrachtgever aan Snijmeesters heeft doorgegeven.
8. Bij levering via pakketpost is Snijmeesters niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen van verzendingen.
9. Verzenden per post is voor risico van de koper. Snijmeesters is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigingen van pakketten.
10. Zodra er wordt gekozen om de producten op te halen, zal er met Snijmeesters een afspraak moeten worden gemaakt.

Artikel 10 - Betaling

1. De verschuldigde bedragen voor de opdrachtgever, te vinden op de prijsopgave, moeten worden voldaan binnen 14 dagen.
2. De betaalmethode voor het verschuldigde bedrag kan worden voldaan door middel van overschrijving per bank. Het volledige factuurbedrag dient te worden voldaan. Tenzij anders overeengekomen zal het product pas na betaling vervaardigd worden. Daarna kan het opgehaald of verzonden worden.

Download algemene voorwaarden als pdf.